29 novembre 2021

Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tessufeɣ-dd tiɣuriwin d jjdid.

Temmerni-dd ɣer tussna n  Tmaziɣt n Arif, ij n tɣuri d jjdid n Massa Prof. Dr. Mena B. Lafkioui, Tarezzut-a tamassant umi tsemma „Rif Berber: From Senhaja to Iznasen. A qualitative and quantitative approach to classification.“ Tɣuri-ya tebna am lebda x ddsas d akadimi. Ad tili d ij n tala i yenni yeqqarn Tamaziɣt niɣ inni deg-s irezzun.

🔊 Wi iḥeggren Tmaziɣt aṭṭas ; ma d Lmexzen ma d Imaziɣen ?

https://open.spotify.com/episode/3cdbWoCK96S8nFyMCn6my0?si=42XW6dqKStqqylQE-e1e9g&context=spotify%3Ashow%3A7fgxkPDtFoS2DkLI4Bca9r&fbclid=IwAR215emL0DpcgrTPbEplrluhsGgB_iArGTU9pKGF49Z9hFJGfn6yLUV-j9c&nd=1 Ittban-d useqsi-ya ca n ddegg ; mamec ɣa ggen ayt bab n ca n yiles ad ḥegren iles-nnsen ? Iqqseḥ a tt-nessenneḍ mliḥ di guggu-nneɣ. Maca...

Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy
FansLike
FollowersFollow
144FollowersFollow
81SubscribersSubscribe

Brif, braf, bruf.

0
anfust n Gianni Rodari. Tasuɣelt n: Asmaa Aouattah

Tapsikulujt

Ma nzemmer a nesgenfa adiprisyu s ugaz n tḍeḥḥakt ?

0
Manaya izemmer ad yili d asitem i usgenfi n udiprisyu. Ca n imerzuten deg Umarikan wwḍen ad afen ij n tebridt d tamaynut i...

Tudert tazegzawt

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tamsirt 3

Tamsirt 2

Tussna

Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tessufeɣ-dd tiɣuriwin d jjdid.

Temmerni-dd ɣer tussna n  Tmaziɣt n Arif, ij n tɣuri d jjdid n Massa Prof. Dr. Mena B. Lafkioui, Tarezzut-a tamassant umi tsemma „Rif Berber: From Senhaja to Iznasen. A qualitative and quantitative approach to classification.“ Tɣuri-ya tebna am lebda x ddsas d akadimi. Ad tili d ij n tala i yenni yeqqarn Tamaziɣt niɣ inni deg-s irezzun.

Ca zi ca