Wer teggured illa mani i c-ɣa-yawi Llah taɛala

Akarikatur n Mohand Abttoy
FansLike
FollowersḌfer-aneɣ
213FollowersḌfer-aneɣ
81SubscribersSubscribe

Tayaẓiḍt d tmellalin n wureɣ

0
Ḥajit majit, seksu d tyaẓiḍt, mala tweḍḍer-aneɣ a tt-naf. Yekker deg yij n zzman yeɛdu, ttuɣa din ij uwessar d twessart, ttɛicen illa tnayen idsen...

Tapsikulujt

Ijjen tmeɣunjt d Tamarikant tettɛawad min x-as ikkin aked porno.

0
Tenna tameɣnujt i iwwin aṭṭas n tsemɣurin n Grammy, Billie Eilish, ila ttuɣa tettebla s ifilmawen n porno di temẓi-nnes. Ddeg-a ibda ɣer-s zeg...

Tudert tazegzawt

Aselmed n Tira

Tamsirt 6

Tamsirt 5

Tamsirt 4

Tamsirt 3

Tamsirt 2

Tussna

Ca zi ca