« Yallah yallah », d aɣennij n jjdid n Ɛebdelqader Aryaf.

Anaẓur Ɛebdelqader Aryaf

Le Rifain

Yessufeɣ-dd unaẓur Arif Ɛebdelqader Aryaf ijjen uɣennij d jjdid qqaren-as « Yallah yallah ». Aɣennij-a i umi isewwer abidyu-klip, ḍefren-t aṭṭas n yewdan deg yijjen lweqt d ameẓẓyan, yiweḍ kter zi 28 000 n yewdan i t-yeẓrin d youtube al lexxu.

Aryaf i yella zeg inaẓuren i ittɛicen di Uruppa, yettwassen aṭṭas ɣer iḥudriyen. Yegga aṭṭas n isuraf deg yiger n uɣennij Arif .

Amaynu

Yeqqen ɣer-s