Afriwen yesɣuyyun x TIDET

A tidet, sijj-dd x Arif, sijj-dd. Siwel-dd s yiles‑nnem, siwel-dd!

Afriwen ‑ Tidet

D beddu n uɣennij amaynu n tseḍma n « Afriwen », Aɣennij tessur di llɣa‑nnes tɣuyyit akd uxeyyeq. Yirar akid‑s tagitart Kamal Cheikh Mamek kid‑s tcark tṣedma n Massyour di lkural. Manaya qqaɛ temmers xaf‑s tnixt yecnan n Muḥa Afriwen i yesruban.

Afriwen zeg iḥudriyen i itteggen tizemmer mɣarent deg yiger n tmusiqt d tiɣnest, yettwassen di beddu‑nnes s uɣennij yettemɛawad x qaɛ ilsawen n irifyyen « Mulay Muḥend yemmut yejj-dd argaz » i umi yegga azwel « Arif« . Mamec ɣer-s tabiblyutikt teccur s leɣnuj cnan, smunan tleqḥen urawen.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s