Tunes: Azmmem n yismawen s Tmaziɣt

lerifain

Imaziɣen n Tunes iεjeb-asn lḥal aṭṭas umi zrin ufuɣ i d-tegga tamawast n daxel-nnsen x yismawen n Tmaziɣt.

Ass-a idwel zemmaren Imaziɣen n Tunes ad zemmen yimawen n tarwa- nsen s Tmaziɣt bla amenɣi bla walu.

tala n uneɣmis:

Amaynu

Yeqqen ɣer-s