Asmaa Aouattah

Asemɣer s umenɣi gi tesɣunt “Akud n umenɣi”

Tura‑t: Asmaa Aouattah Xirebbi i dd-wwiɣ ttrajiɣ ḥuma ad ffurjeɣ gi tesɣunt “Akud n umengi-Tiempos de guerra” i dd-tsseɛda Antenaɛ…

9 janvier 2021

Najat Lhacmi, twwi awardi « Nadal » n tskla.

Najat Lhacmi ‑ © El Mondo Tura‑t: Asmaa Aouattah Najat Lhacmi, tamarat takatalant s iẓwran d irifiyyn, twwi awardi "Nadal"…

7 janvier 2021

Akwadru

Akwadru Tura‑t: Asmaa Aouattah Iciyyar as s ufus i ukwaḍru i dd yusa ad ijmɛ. Immrs yuɛla. Tuli ar ɣrs tmɣart…

30 décembre 2020

Xaymi (Jaime) n zzaj

Tanfust n Gianni Rodari Tasuɣlt n Asmaa Aouattah G ict n tmdint tggwj, ilul dd ijj n uḥrmuc d afrawan…

8 décembre 2020

Tamɣart gi lḥirak (2/3) |

Azgen Amzwar:  Tamɣart gi lḥirak n Arrif (1) Azgn zg umnni a ila uriɣ t ci n sin n isggʷasn…

6 septembre 2020

Tamɣart gi lḥirak n Arrif (1/3)

Tazwara Tanukkra n tmɣart d ucrak ins gi tudrt tasrtant rid tbda ag lḥirak. Zi 1984 aɣil ad, nbda nttwala…

28 août 2020

Gi tzehzit-a. Asmaa Aouttah

Gi tzehzit-a, ttcuqqiɣ tissegneft, s ufilu n "min nwiɣ" bla ma ad tt-iniɣ,ssewcɣ-tt i ureqqeɛ. Qqaɛ min nnan izuhriyyen ur…

23 août 2020

Iwdan‑nneɣ (1)

Mohamed Aouattah, ittwassnen s yisem n Ibarqi. D abeqquy mmi-s n Tala Yusf. Izdeɣ gi Biyya ag twacunt-ines mani ixdem…

12 août 2020

Kkes a tamɣart, egg a tamɣart

Xmi nssawal x tsɣart tmɣart gi tleli d umquddi jr as dd d iwdan nnɣni, nssawal x manaya, x "tlelli".…

10 août 2020

Taɛanṣart, lɛada d tamaziɣt tettlaɣa dd x ayt d suyt bab ins

Asmaa Aouattah Tafaska ya d min ɣrs  iqqnen ttggn tt g tmura n Tmazɣa. Smman tt tɛanṣart (din wi tt…

7 juillet 2020

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar