Ha mamec tteggen ayt Ifiyey (Figig) i wass n lɛunesret

Tamurt n Ifiyey (Figig) tus-d deg usammer n Lmaγrib .. g uɣezdis n tmurt n Dzayer … Ifiyey (figig) ittwassen s temyurin-ness xirlleh. Ad ssiwlex da s wass n lεunesret ..nix am mač das-neqqar nečni « gerraba » nix « hatčba »… ttefɣen di-s imqqranen d imẓyanen…tiwetmin d iwtman…tiwačunin d lbeẓẓ.

Lεunesret i tmurt n ifiyey tettɣima yumayen :  ass amezwar ⵚⴹⵉⵚ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ (6 juillet) neqqar-as « gerraba tamẓyant ». Ttilin di-s drus n iwdan day imeẓyanen dx tettɣima day azgen n wass, si mik sfetḥen 10 n tuffut al tizzarnin 12h …tturaren nix treččan di-s lbeẓ s waman ikɣiren-nsen.

Ass ussen d ass n ⵙⴰⵜ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ (7 juillet) an wass nqqar-as « gerraba tameqqṛant », tettɣima ass ikmel, an wass tisednan tekkent i lefḍuṛ berkukes, imeẓyanen ttefɣen l uɣir si mik sfetḥen adili turarn.. Dx si dffer lefḍuṛ s uk zell (après midi) mik tčen berkukess teffɣen wala d imqqṛanen … A n wass ttilin di-s iwdan xirlleh, qaε iɣerman n tmurt ttefɣen .. Tettili tmurt treqq s leḥmu qbala s mayzzg das-neqqaṛ lεunesret .. Ttemraččan di-s mitten s waman al mik tqerreb tfuyt a ttehwa, mik ssekfan turart ..kkuren lbeẓẓ lčwarej ttiεumen tkemlen tafugla-nsen …tiwačunin d tzednan kkurent ttarent lεafiyt s tṛeḍwin n tezdayt d iqečḍan al xfess tneggzent nix tifatent ḥuma ad qqarent tɣawsiwin nix lḥwayj nsent s ukkaman.

Rajae M.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s