Prof. Dr. Mena B. Lafkioui tettegg ijjen wemsagar i imeḥḍaren n dduktura

Deg ussan i yeԑdan, tefser-d taselmadt Prof. Dr. Mena B. Lafkioui ila iggur ad tegg ijjen tinawt (Séminaire/Webinaire) n trezzutin n dduktura di EHESS (Tamezgida n tɣuriwin n tussniwin tinamunin i yuԑlan), di Paris.

Amsagar-a ad yili yedder online ass n ttlata 01/03/2022, zi tseԑԑet n 15:00 – 18:00. Mamec i ɣa yili ԑawed ass n ttlata 07/06/2022.

Tinawt n Prof. Dr. Mena B. Lafkioui a tili x “agtutlay d wawaḍ asinles” (Multilinguisme et contact linguistique).

Tasideft n Prof. Dr. Mena B. Lafkioui a tili s Tefransist maca ԑawed iseqsiten, zemmren ad ilin ula s tenglizit.

Aprugram n wemsagar adfem ɣer-s ssa: Klika danita

Niɣ ssa: klika danita

Zemmem ixef-nnek/m da: klika da

Contact: mena.lafkioui@cnrs.fr

Amaynu

Yeqqen ɣer-s