Itri n bollywood Amitabh Bachchan ileqf-it ubirus n kuruna.

Le Rifain

Tawlaft: DPA

Yenna yetri n sini n Lhind Amitabh Bachchan di leḥsab-nnes di twiter belli yehlek s covid 19. D manaya i t-yejjin ad iraḥ ɣer spiṭar.

Ɛlaḥsab min dd-yusin di BBC, belli Tawacunt-nnes merra ruḥen sseɛdun ad xzaren ma helken ma lla, Ttrajan a x-asen dd-rren. Amen dd-yusa di lexber belli ula d mmi-s i ɣer yella 44 n yisegg°usa. Yehlek s kuruna, aqqa-t di spiṭar di Bumbay.

Amitabh Bachchan ɣer-s 77 n yisegg°usa, yirar di 200 n yifilmen, di 50 n yisegg°usa.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s