Amaynu n unaẓur Ḥafiḍ Lbujeddayni: A wen wer yettwilin

Yessijj-dd unaẓur Ḥafiḍ Lbujeddayni s yijjen uɣennij d amaynu azwel-nnes « A wen wer yettwilin ».
Aʷalen n uɣennij-a tura-ten tezlawit Maysa Lmerraqi, yegga-sen unaẓur Lbujeddayni ijjen llɣa d asebḥan.
Lbujeddayni zeg yimeɣnaj i yewcin aṭṭas i uɣennij arifi asebḥan, akid-s i tegga Tifyur isuraf-nnes imezwura, amen i dd-yessufeɣ iɣennijen ksin amkan-nsen deg wazzerg n uɣenni arifi, zeg-sen « Arrif » d « Iɣuyyan« d « Amenneɛruq« …

Amaynu

Yeqqen ɣer-s