Adlis s trifit a dd-iffeɣ di min yudsen

leRifain

Di ladas ad iffeɣ ijj n wedlis d amaynu sadu wezwel « Tajerrumt n Tmaziɣt (tarifit) » n uselmad Jawad Zzubeε.

Adlis-a igga-s tamsizwarut mass Ḥassan Benεaqiya aɣemmus n umerzu Sufyan Lhani (Lhanis).

Asufeɣ n udlis a xaf-s ibedd wammas n trezzutin di Arrif.

Amaynu

Yeqqen ɣer-s