5 juillet , 2021
TaddartTussna

Tussna

🎤 Waxxa Tafukt: Di Tefriqt, aṭṭas i umi yenqes ubiṭamin D

0
Vitamin‑D, Mara yneqsac, d ijn umxumber yemɣar, yujar ɛad dg mucan di yewsaɛ usegnu.