Min neɛna neccin?

Site n « www.lerifain.com » d ijjen uraq mani nettari s Tmaziɣt waha.

Dag-s ineɣmisen d merra mayen yeqqnen ɣer tira, aya d tizemmar zeg
iḥudriyen maḥend Tmaziɣt n Arrif ad kid-s nennum di tira, ad yemɣar wagra-nnes n tira.

D asitem zzay-wem/kent ad kid-s teswizam s tira niɣ s tɣuri.

lerifain1contact@gmail.com

Facebook

Asit-a yesxeddam cookies!!

ɣer kṭar